6 / 1995
Marjan Drnovšek

Knjižna ocena - Slovene Studies. Journal of the Society for Slovene Studies, Volume 14, number 2, 1992 [published Septem ber 19941 Bloomington, IndianaDružba za slovenske študije (The Society for Slovene Studies), na kratko SSS, je bila ustanovljena leta 1973 in pet let kasneje (1977) se je pridružila Ameriški družbi za napredek slovanskih študij (The American Association for the Advancement of Slavic Studies), na kratko AAASS. Posebnost SSS je v tem, da združuje slovenske in neslovenske poznavalce oz. raziskovalce, ki jih zanimata Slovenija oz. Slovenci. Med njimi najdemo zlasti jezikoslovce, zgodovinarje, ekonomiste, sociologe, etnologe, geografe, literarne zgodovinarje, bibliografe in druge. Svoje poslanstvo uresničuje z organiziranjem znanstvenih srečanj in izdajanjem publikacij, med njimi revije Slovene Studies (1973). Septembra 1994 je izšla številka, v kateri so izšli prispevki panelov - Slovenska izseljenska literatura po drugi svetovni vojni in Katoliška cerkev in slovenski izseljenci - , ki sta se odvijala na konvenciji AAASS novembra 1993 v Honoluluju na Havajih, številko revije lahko označimo kot “izseljensko” številko, saj so vsi prispevki - razen uvodnega, zaključnega in ocen publikacij - z omenjene konvencije AAASS, posvečena pa je spominu Franka Keržeta, pisatelja in publicista, ki se je leta 1904 odselil v Ameriko in umrl v Los Angelesu 1. 1961. Uvodni prispevek je prišel izpod peresa Franceta Bernika, predsednika SAZU v Ljubljani, z naslovom The national and the universal in Slovene literature, ki ga je kot častni gost prebral na srečanju v čast dvajsetletnice delovanja SSS konec decembra 1993 v Torontu. Zaključni prispevek pa je prevod časopisnega članka France Buttole (The Slovenski biografski leksikon — Once again from the beginning, but how?), ki je izšel v Delu, 14. oktobra 1993.Poznavalci slovenske izseljenske književnosti so v dosedanjih raziskovanjih v določeni “prednosti”, tako po času proučevanja kot po številu raziskovalcev in seveda tudi po obsegu rezultatov,v primerjavi z drugimi strokami.


Več ...