41 / 2015

Dve domovini


Članki


JANJA ŽITNIK SERAFIN: In memoriam Janez Stanonik

ANDREJA VEZOVNIK: Migrantski delavci iz bivših jugoslovanskih republik v Sloveniji: med balkanizacijo in viktimizacijo

MIRAN KOMAC, ANDREJA BARLE LAKOTA: Prebijanje steklenega stropa: primer romske narodne manjšine v Sloveniji

FRANCISCO JAVIER GARCíA CASTAñO, MARIA RUBIO GOMEZ, OUAFAA BOUACHRA: Učenci priseljenci v šoli v Španiji: konstrukcija raziskovalnega subjekta

REBEKA MESARIĆ ŽABČIĆ, MAGDALENA VRBANEC: Transnacionalne izkušnje hrvaških migrantov in njihovih potomcev rojenih v Nemčiji

MOHAMMAD MORAD, JURE GOMBAČ: Transmigranti, transnacionalne povezave in načini pripadanja: primer bangladeških migrantov v Italiji

ALEKSEJ KALC: Trst kot stičišče prekomorskega izseljevanja pred prvo svetovno vojno

MAŠA MARTY: Glasba gre na pot – pomen in vloga glasbe v izseljenstvu

MATEJA ČOH KLADNIK: »Bande« in slovenska emigracija v avstrijskih begunskih taboriščih 1945–1949

ALEŠ BUČAR RUČMAN: Analiza migracij in odnosov v multikulturni skupnosti – primer Mestne občine Velenje

KARMEN ERJAVEC: Vloga medijev pri oblikovanju identitete in integraciji mlajših priseljenih mladostnikov iz držav nekdanje Jugoslavije v slovensko družbo

MARIJA JURIĆ PAHOR: Univerza kot transnacionalni in transkulturni prostor: razmislek o porajajoči se »eliti znanja«

KLARA KOŽAR ROSULNIK, NIVES LIČEN: Preplet migracij in učenja: biografsko učenje kot formiranje identitete in znanja ob migracijskih izkušnjah

MILANKA MUNDA, MOJCA PEČEK: Odnos sošolcev in učiteljev do romskih učencev v Mariboru

LAURA TOMMILA: Knjižne ocene - Mirca Madianou, Daniel Miller: Migration and New Media. Transnational Families and Polymedia, Routledge, London, 2012, 175 pp.

EVELINA SCHÖN: Knjižne ocene - Robyn Magalit Rodriguez, Migrants for Export – How the Philippine State Brokers Labor to the World, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2010, 208 pp.