46 / 2017
Kristina Toplak

Mobilnost umetnikov v EU: Med priložnostmi in oviramiMobilnost, zlasti delovna mobilnost, je promovirana in ovrednotena kot ekonomski in politični temeljni kamen Evropske unije in hkrati predstavljena kot ključna za njuna prihodnja razvoj in rast. Mobilni posamezniki pa se hkrati soočajo z veliko ovirami, ki jim preprečujejo mobilnost, pri čemer so umetniki, aktivni v transnacionalnih umetnostnih svetovih, še zlasti ranljivi. Avtorica se v preglednem članku osredotoča na mednarodno mobilnost umetnikov v Evropski uniji, pri čemer analizira različne pisne vire (literaturo in spletne vire). Članek ima dva namena: orisati mobilnost umetnikov kot posebno obliko mobilnosti in osvetliti razkorak, ki nastaja med dojemanjem mobilnosti, kot jo oblikujejo politični in javni diskurz ter akademski pristopi k njenemu preučevanju in kot jo definirajo ter problematizirajo umetniki in strokovni delavci v analizah stanja na področju mobilnosti umetnikov.
KLJUČNE BESEDE: mobilnost, mobilnost umetnikov, Evropska unija, ovire mobilnosti


Več ...