37 / 2013
Nataša Visočnik

Reprezentacije sebe in drugih med korejsko manjšino na JaponskemIZVLEČEK

Reprezentacije sebe in drugih med korejsko manjšino na Japonskem

Pričujoča raziskava se ukvarja z raznolikostjo, vzajemno reprezentacijo in izražanjem identitete korejske manjšine na Japonskem, in sicer analizira način uveljavljanja njihovega obstoja in vrednotenja v tuji državi ter njihove pripovedi. Vprašanje identitete, še zlasti nacionalne in etnične, ne zahteva le identifikacije posameznika z domom kot posebnim prostorom, temveč tudi vpogled v proces njenega oblikovanja in preoblikovanja. Članek se osredotoča na težave, ki jih ima manjšinska skupnost na Japonskem živečih Korejcev predvsem z razumevanjem, izražanjem in reprezentacijo svojih identitet.

KLJUČNE BESEDE: Japonska, korejska manjšina, nacionalnost, reprezentacije, izražanje identitete