1 / 1990

Dve domovini


Članki


ANDREJ VOVKO: Zborniku na pot

BREDA ČEBULJ SAJKO: Preteklo in sedanje delovanje Inštituta za slovensko izseljenstvo

FERDO GESTRIN: Zgodovinske primerjave

VLADO VALENČIČ: Izseljevanje Slovencev v tujino do druge svetovne vojne

POLONCA CESAR-NEDZBALA: Rajska dolina

BOGDAN KOLAR: Družba sv. Rafaela do ustanovitve ljubljanske podružnice

ANDREJ VOVKO: Udje Družbe sv. Mohorja v ZDA do leta 1900

MATJAŽ KLEMENČIČ, DARJA EMERŠIČ: Ideja in poskusi izgradnje Slovenskega narodnega doma na St. Clairu v Clevelandu

MAJDA KODRIČ: Nekateri pristopi k problematiki druge generacije v okviru raziskovanja priseljenstva v ZDA

MARJAN DRNOVŠEK: Delovanje Toma Brejca med slovenskimi izseljenci v Franciji 1936–1939

RADO L. LENCEK: Problemi in perspektive etnične identifikacije: izginjanje ali nova potrditev?

IRENA BIRSA: Etnični radio v Avstraliji in oddaje v slovenskem jeziku: razvoj in usmeritev

JERNEJA PETRIČ: Izseljenska avtobiografija v ZDA – primer slovenskih Američanov

JANJA ŽITNIK SERAFIN: Zamuda slovenske objave Orla in korenin

JERNEJA PETRIČ: Ponovno: Adamič – pisatelj ali ne?

JANJA ŽITNIK SERAFIN: Slovenskoargentinski pesnik Vinko Žitnik

BARBARA SUŠA: Bronasti tolkač in V kljunu golobice Berta Pribca

MIRKO JURAK: Ivan Dolenc in John Krizanc: dva kanadska avtorja slovenskega rodu

INGRID SLAVEC: Etnološko preučevanje etnične identitete slovenskih izseljencev

PETER KLINAR: Zamisli o sodelovanju med Slovenci in njihovimi potomci v matici in tujini

JURIJ ZALOKAR: Imigracija in psihiatrija: jugoslovanski priseljenci v Viktoriji

MILICA TREBŠE-ŠTOLFA: Slovensko kulturno društvo Simon Gregorčič iz Toronta v Kanadi obhaja svojo tridesetletnico

ANDREJ VOVKO: Immigration History Research Center (Raziskovalni center za zgodovino priseljevanja) Univerze Minnesota v St. Paulu, ZDA, in njegova Slovenskoameriška zbirka

RADO L. LENCEK: Nekrolog možu dveh domovin

MAJDA KODRIČ: Ocene – Fotografski krožek / Gruppo fotografico Rečan, Fotoalbum izseljencev iz Benečije / Fotoalbum degli Emigranti della Benecia

ANDREJ VOVKO: Ocene – Ljubomir Antić, Naše iseljeništvo u Južnoj Americi i stvaranje jugoslovenske države 1918