6 / 1995
Nives Sulič

“Zmanjkali so čez noč” - o izseljevanju iz Bele krajine v ZDAOb Dolenjski in Prekmurju ju Bela Krajna tisti del Slovenije, iz katerega se je v obdobju drug4e svetovne vojne  v ZDA izselilo največ ljudi. Vzroki za to so bili gospodarski in družbeno pogojeni kot tudi čisto osebni, belokranjski izseljenci pa so z denarno  pomočjo, svojimi obiski doma in tudi z novim načinom razmišljanja vplivali na življenje vseh domačih.