5 / 1994
Janja Žitnik Serafin

Lev Detela - upornik med literatiNa osnovi 26 doslej objavljenih knjig  slovenskega pisatelja Leva Detele, njegovih literarnozgodovinskih in literarno kritičnih esejev ter ocen njegovih delov v domovini, zamejstvu, emigraciji in nemško govorečih deželah podaja avtorica-po uvodnih življenjepisnih podatkih – pregled pisateljevega sodelovanja pri revijah in časopisih (vključno z njegovo uredniško dejavnostjo), svoje misli o njegovem leposlovnem delu ter nekaj osnovnih podatkov o pisateljevih konfliktih s slovenskimi literarnimi krogi v domovini, zamejstvu in emigraciji.