2-3 / 1992
Henry A. Christian

Angleški del Prosvete: splošne "udarne" novice in nikoli s takim namenom.Slovensko ameriški časopis Prosveta, glasilo Slovenske narodne podporne jednote, je leta 1916 - do tedaj je izhajal že deset let - uvedel posebno stran v angleškem jeziku. "Angleška stran je bila namenjena mladini slovenskega porekla, ki je govorila 'ameriški jezik", uvedli pa so jo z namenom, da bi pridobili čim več novih članov v Slovensko narodno podporno jednoto. V teku let je rubrika v angleščini občasno tu in tam objavljala tudi novice, ki so presegale lokalne vesti in plesne prireditve, vendar nikdar ni vsebovala pomembnih, udarnih novic, kakršne so vsebovale strani v slovenščini. Zato je angleško govoreči bralec Prosvete, ki ni znal slovenščine,v mnogo manjši meri spoznaval svoje slovenske sodržavljane, kot bi jih sicer lahko.


Več ...