37 / 2013
Nataša Vampelj Suhadolnik

Chen Shizengova »teorija subjektivnosti«: Vpliv kitajskega slikarstva izobražencev na umetniško iskanje zahodnih modernih -»izmov« v obdobju Kitajske republikeIZVLEČEK

Neposredni ali posredni stik z Zahodom je na pragu 20. stoletja prispeval tudi h globoki krizi kitajske umetnosti. Da bi reformirali tradicionalno kitajsko slikarstvo, ki je bilo zaradi togosti, pomanjkanja per- spektive in kreativnosti neprimerno za upodabljanje sodobnih tem, so številni mladi umetniki odhajali v tujino na študij zahodne umetnosti. V istem času je Chen Shizeng, priznani pekinški slikar, v svojem teoretičnem eseju zagovarjal slikarstvo izobražencev, v katerem je vzpostavil t. i. teorijo subjektivnosti. Članek poskuša z raziskovanjem umetniških tendenc v zahodno-kitajsko-japonskih odnosov pojasniti večjo naklonjenost kitajskih »zahodnjaških« umetnikov do zahodne avantgardne umetnosti kot do akademskega realizma. To lahko razumemo tudi kot pozitivni odgovor na Chenovo teorijo subjektivnosti, v kateri je slikarstvo izobražencev z elementi samoizražanja in subjektivizma postavil ob bok zahodnim modernim-»izmom«.

KLJUČNE BESEDE: Chen Shizeng, subjektivnost, slikarstvo izobražencev, zahodni moderni -»izmi«, japonski vpliv