43 / 2016

Dve domovini


Članki


JANJA ŽITNIK SERAFIN: Slovo od prof. dr. Andreja Vovka, ustanovitelja revije Dve domovini / Two Homelands

ALEŠ BUČAR RUČMAN: Družbeno nadzorstvo in mednarodne migracije: analiza nadzorstva od globalne do lokalne ravni

ALEKSEJ KALC: Nadzor migracijskih gibanj in migrantov: pogled v zgodovino

MIRJAM MILHARČIČ-HLADNIK: Nadzor nad nadzorom: strategije upiranja in avtonomnost delovanja migrantk v sodobni in zgodovinski perspektivi

MAJA MODIC: Zbliževanje migracij in policijske dejavnosti: slovenski vidik

URŠULA LIPOVEC ČEBRON, JELKA ZORN: Avtonomija in nadzor migracij v evropskih »tamponskih conah«

ZORAN KANDUČ, ALEŠ BUČAR RUČMAN: Razredna vojna, delo in migracije: primer delavcev migrantov v Sloveniji

VESNA LESKOŠEK: Migracije in dostop do socialnih pravic v EU in Sloveniji

MARINA PERIĆ KASELJ, ALEKSANDAR VUKIĆ, JELENA ZLATKOVIĆ WINTER: Hrvaška etnična društva v Sloveniji: zgodovinski kontekst in etnični položaj

VLADIMIR PREBILIČ, IRENA BAČLIJA: Odsevi multikulturnosti in patriotizma v slovenskih osnovnošolskih učnih načrtih

ASJA PEHAR: Dejavniki socialne integracije priseljencev v Španiji med teorijo in prakso: primer mesta Jerez de la Frontera

JERNEJ MLEKUŽ: Aleksandrinke kot nosilke časti narodne skupnosti v dopisu Karola Pečnika iz Egipta (1897)

MARIJANCA AJŠA VIŽINTIN: Slovenski izseljenci in njihovi potomci v Nemčiji: dvajset let povezovanja slovenskih organizacij na posvetih

FRANCESCO DELLA PUPPA: Knjižna ocena - Mirjam Milharčič Hladnik (ed.), From Slovenia to Egypt: Aleksandrinke’s Trans-Mediterranean Domestic Workers’ Migration and National Imagination, V & R unipress, Göttingen, 2015

NATAŠA ROGELJA: Knjižna ocena - Catherine Doherty, Wendy Patton, Paul Shield, Familiy Mobility: Reconciling career opportunities and educational strategy Routledge, London, New York, 2015, 221 str.