49 / 2019
Igor Jovanović

Ilegalne migracije iz hrvaškega dela Istre med letoma 1945 in 1968Avtor v članku obravnava ilegalno izseljevanje iz hrvaškega dela Istre od konca druge svetovne vojne do konca šestdesetih let 20. stoletja. Migracije, ki jih v članku obravnava s pomočjo metode ustne zgodovine in jih dopolnjuje z maloštevilnim arhivskim gradivom, so bile po letu 1945 posledica političnega in ekonomskega stanja, pozneje pa so prevladovali predvsem ekonomski motivi. Opozarja, da je treba razlikovati med eksodusom in ilegalnim izseljevanjem, dvema procesoma, ki sta se odvijala neodvisno eden od drugega. Poudari, da se je o ilegalnem izseljevanju vse do začetka 21. stoletja zelo malo govorilo in pisalo, prav tako o tej temi ni literature, neraziskano pa je tudi arhivsko gradivo.
KLJUČNE BESEDE: ilegalne migracije, Istra, faze ilegalnih migracij, ustna zgodovina


Več ...