53 / 2021

Dve domovini


Članki


JERNEJ MLEKUŽ: Deklina zgodba? Zgodbe migrantk, ki niso obstale pred zidovi

JAKA REPIČ: Podobe o Branislavi Sušnik med Slovenci v Argentini: Migracija, življenje v Paragvaju in povezave z domovino

MARIJA MOJCA TERČELJ: Zamolčana znanstvenica: Doprinos dr. Branislave Sušnik k raziskovanju staroselskih kultur Paragvaja

KRISTINA TOPLAK: Med ustvarjalnostjo in migracijami: Biografski portret umetnice in begunke Bare Remec

ANA JELNIKAR: Marija Sreš, misijonarka, ki je postala indijska pisateljica: K novim smerem proučevanja misijonskih sester

JELKA ZORN: Evropski mejni režim: Tihotapljenje ljudi in paradoks kriminalizacije solidarnosti

ROK ZUPANČIČ, DENIS PREMEC: Odnos prebivalstva ob slovenski državni meji do priseljencev: Študija občin Kostel in Osilnica

ELA PORIĆ, ALEŠ ČRNIČ: Reprezentacije islama in muslimanov v slovenskih osnovnošolskih učbenikih

URŠKA STRLE: Identitetne transformacije v migracijskih procesih: Prelivajoča se pripadnost Kanadčanke slovensko-italijanskih korenin

MIHA ZOBEC: Knjižna ocena – Anna Mazurkiewicz (ur.), East Central European Migrations During the Cold War: A Handbook; Berlin in Boston, De Gruyter Oldenbourg, 2019, 430 str.