54 / 2021
Arun Kumar Acharya, Sanjib Patel

Ranljivost notranjih migrantov povratnikov med pandemijo Covida-19 v IndijiŠtudija zajema 227 notranjih migrantov povratnikov s štirih območij zahodne Orise in prinaša temeljito analizo socialnoekonomske ranljivosti, ki so ji bili zaradi pandemije Covida-19 v Indiji izpostavljeni notranji migranti povratniki. Rezultati kažejo, da sta delni in popolni lockdown povzročila zaprtje tovarn in delovnih mest po vsej državi. Milijoni migrantov so zato izgubili dohodek in se soočili z negotovo prihodnostjo, kar jih prisililo k vračanju v domače vasi, kjer pa so naleteli na vse oblike socialno­ekonomske ranljivosti, družbeno in ekonomsko neenakopravnost, iz skupnosti pa so jih izključili tudi družinski člani in sovaščani. Vse našteto je negativno zaznamovalo njihovo duševno zdravje.
KLJUČNE BESEDE: notranji delovni migrant povratnik, Covid-19, ranljivosti, Indija


Več ...