51 / 2020
Tanja Žigon, Vesna Kondrič Horvat, Boštjan Udovič

Vprašanja identitet, migracij in transkulturnosti: Primer pesnice Cvetke LipušPesnica Cvetka Lipuš je mednarodno uveljavljena in večkrat nagrajena pesnica, rojena na avstrijskem Koroškem. Po študiju v Avstriji je odšla v Združene države Amerike, nato pa se je po več kot desetletju bivanja čez lužo vrnila in se ustalila v Salzburgu. Doslej je izdala sedem pesniških zbirk in je ena izmed najpomembnejših ambasadork slovenske kulture v tujini. Svoje pesniške misli preliva na papir izključno v slovenščini, svojem prvem jeziku, medtem ko sta nemščina in angleščina jezika njene izobrazbe in poklicnega življenja. V prispevku se avtorji sprašujejo, kako se migracije in trije kulturni krogi, ki jo spremljajo, odražajo v njenem življenju in delu.
KLJUČNE BESEDE: Cvetka Lipuš, slovenska književnost, narodna manjšina, izseljenstvo, migracije, transkulturnost