28 / 2008
John Corsellis

Knjižna ocena: Rozina Švent, Slovenski begunci v Austriji 1945–1950, Založba ZRC Ljubljana 2007, 378 str.Ocena je objavljena na ENG straneh.