11-12 / 2000

Dve domovini


Članki


JANJA ŽITNIK SERAFIN: Dve domovini 1-10 (1990-1999): Bibliografija z izvlečki

TATJANA ŽITNIK: Bibliometrijska analiza desetih letnikov revije Dve domovini/Two Homelands

MARJAN DRNOVŠEK: Slovensko izseljensko gradivo: Okrogla miza, Ljubljana, 31. maj 2000

MILENA BEVC, VALENTINA PREVOLNIK-RUPEL: Meddržavne selitve prebivalcev Slovenije ter obseg emigrantov in tujcev v Sloveniji - devetdeseta leta

ALEKSEJ KALC: Prispevki za zgodovino izseljevanja iz Beneške Slovenije: primer občine Sovodnje/Savogna

JERNEJ MLEKUŽ: Vloga »izvornega« prostora v narodnostnem opredeljevanju: primer devetih »slovenskih« izseljencev in njihovih potomcev, živečih v Mendozi v Argentini

CVETKA KOCJANČIČ: Psihološko prilagajanje izseljencev

AVGUST HORVAT: Periodični tisk v povojni slovenski emigrantski skupnosti v Argentini

ADAM WALASZEK: Poljska kot »Obljubljena dežela«: poljskoameriške korporacije in Poljska po prvi svetovni vojni

TADEUSZ PALECZNY: Dvoje emigracij - dvoje nacionalizmov: irskoameriški in poljskoameriški nacionalizem v ZDA

MARTA MAFFIA, KLAUS MEHLTRETER, MARCELO BASALDúA: Izdelava etnografske podatkovne zbirke o skupinah priseljencev in njihovih potomcev v provinci Buenos Aires v Argentini - razen španskih in italijanskih

VERA KRŽIŠNIK-BUKIČ: Dve domovini Jakoba Žnidaršiča

IMRE SZILáGYI: Srednja Evropa s stališča Madžara v Parizu: Ferenc Fejtő, mislec z dvema domovinama

BREDA ČEBULJ SAJKO: Dnevi Inštituta za slovensko izseljenstvo (24. maj - 4. junij 2000)

IRENA GANTAR GODINA: 6. svetovni kongres Inštituta za ruske in vzhodnoevropske študije na Finskem

LEV DETELA: Prikaz lastnih zdomskih dramskih poskusov in prizadevanj (ob Dramatiki slovenske politične emigracije Tarasa Kermaunerja)

VERONIKA FERFOLJA: Knjižna ocena - Breda Čebulj Sajko, Razpotja izseljencev: Razdvojena identiteta avstralskih Slovencev, Ljubljana: Založba ZRC, 2000, 140 pp.

JERNEJ MLEKUŽ: Knjižna ocena - Darko Friš (zbral, napisal uvod in opombe), Korespondenca slovenskih katoličanov v ZDA med leti 1882-1924, Viri, št. 14, Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije, 1999, 326 str.

ANDREJ VOVKO: Knjižna ocena - Ferdo Gestrin, Slovanske migracije v Italijo, Ljubljana: Slovenska matica, 1998, 295 str.