55 / 2022

Dve domovini


Članki


ULF BRUNNBAUER: Uvod: Govorjenje drug mimo drugega in ostale nerešljive situacije: države, emigracija in »diaspore«

KRISTINA E. POZNAN: Kraljevina Ogrska in diasporična intervencija v ZDA v zgodnjem 20. stoletju

URSULA PRUTSCH: Med nostalgijo in nacionalizmom: Izseljenci iz Habsburškega imperija v Južni Ameriki

ETHAN LARSON: Odprto za javnost: Srbi in etnični prehod v Združenih državah Amerike

MIHA ZOBEC: Oblikovanje lojalnosti na obrobjih: Izseljenci iz Julijske krajine in Prekmurja ter prva Jugoslavija

VESNA ĐIKANOVIĆ: Med dobrodelnostjo in politiko: nekateri vidiki prizadevanj jugoslovanskih priseljencev v ZDA za pomoč domovini

ANNA MAZURKIEWICZ: Repatriacija ali vrnitev prebežnikov? Tekmovanje za begunce hladne vojne, 1955–1956

MOZHARUL ISLAM: Percepcije staranja med iranskimi migranti: primer turške pokrajine Nevsehir

ANA CERGOL PARADIŽ, PETRA TESTEN KOREN: Slovenske priseljenke v Trstu: vprašanje identitete ob ljudskem štetju 1910

JERNEJ MLEKUŽ: Vsakdanji nacionalizem in kranjska klobasa med slovenskimi izseljenci v ZDA

IGOR GRDINA, NEŽA ZAJC: Prva generacija ruske emigracije na Slovenskem: predstavniki ruske inteligence

ALEKSEJ KALC: Knjižne ocene - Matjaž Klemenčič, Milan Mrđenović, Tadej Šeruga, Politična participacija slovenskih etničnih skupnosti v ZDA – študija primerov Clevelanda, Ohio, in Elyja, Minnesota Maribor: Univerza v Mariboru, 2020, 486 str.

ROK SMRDELJ: Knjižne ocene - Lorella Viola, Andreas Musolff (ur.), Migration and Media: Discourses about identities in crisis Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2019, 360 str.

ALEKSANDRA TOBIASZ: Knjižne ocene - Marcelo J. Borges, Sonia Cancian, Linda Reeder (eds.), Emotional Landscapes: Love, Gender, and Migration Urbana: University of Illinois Press, 2021, 280 pp.

NIKOLAI GENOV: Knjižne ocene - Dejan Valentinčič, Medetnična integracija v lokalnem okolju. Primer Nove Gorice in Gorice Gorizia: Zadruga Goriška Mohorjeva and Inštitut ASEF za izobraževanje in raziskovanje, 2021, 413 pp.