40 / 2014
Nataša Rogelja, Mirjam Milharčič-Hladnik

Glasovi migrantk med preteklostjo in sodobnostjoV pričujočem tematskem sklopu zbrane študije povezuje skupna konceptualna perspektiva, usmerjenav raziskovanje vsakdanjika ženskih poklicnih migracij z območja severovzhodnega Jadrana. Čeprav so vsklopu zbrani zgodovinsko, sociološko in antropološko usmerjeni prispevki, jih kljub disciplinarni razlikipoleg konceptualne osnove povezuje tudi skupno metodološko križišče biografske metode, ki s pomočjospominjanja posega tako v pretekle dogodke kot tudi v njihove današnje interpretacije. Ameriškiantropolog Franz Boas je davnega leta 1943 poudaril, da spomine oblikujejo misli in želje trenutka, vkaterem so bile izgovorjene ali zapisane, pri tem pa jih je označil kot nezanesljiv vir (1943). Pozneje, vosemdesetih letih prejšnjega stoletja, je povezovanje preteklosti in trenutka izrekanja prišlo še bolj vospredje teoretičnih razprav, kontekstualizacija osebnih pogledov pa je pomembno doprinesla k razumevanjutako preteklosti kot sedanjosti in pozitivno ovrednotila kvalitativne metodološke pristope(Crapanzano 1980; Buechler, Buechler 1996). Takšnemu razumevanju prepleta med preteklostjo in sedanjostjo se z osebnimi zgodbami pridružuje tudi pričujoči sklop.


Več ...