43 / 2016
Vladimir Prebilič, Irena Bačlija

Odsevi multikulturnosti in patriotizma v slovenskih osnovnošolskih učnih načrtihIZVLEČEK
Odsevi multikulturnosti in patriotizma v slovenskih osnovnošolskih učnih načrtih Članek prikazuje analizo vključenosti domovinskih elementov v učne načrte osnovnošolskih predmetov, ki so prilagojeni multikulturnemu okolju. Izobraževalni sistem v Sloveniji namreč znotraj zakonodajnega okvira omogoča modifikacijo učnih vsebin, ki so vezane na identiteto manjšin. Rezultate analize inkluzivnosti domovinskih elementov lahko strnemo v dva sklopa ugotovitev. Prvič, da je način vključevanja domovinskih elementov specifično drugačen glede na posamezen učni predmet (torej odsotnost strateškega pristopa) ter drugič, da je način vključevanja domovinskih elementov specifičen glede na to kateri manjšini je prilagojen. Zdi se kot da je vključevanje domovinskih elementov v učne načrte obeh narodnih manjšin prepuščeno naključju.
KLJUČNE BESEDE: učni načrt, multikulturnost, etnične manjšine, domovinski elementi, osnovnošolsko izobraževanje


Več ...