8 / 1997
Janja Žitnik Serafin

Odločen korak v novo desetletje življenja: portret akademika prof. dr. Ferda GestrinaAkademik prof. dr. Ferdo Gestrin, odgovorni urednik Dveh domovin že od ustanovitve revije, je oktobra lani praznoval svojo osemdesetletnico. Obtej priložnosti je izšla vrsta jubilejnih člankov tako v slovenskih znanstvenih publikacijah kot v dnevnem časopisju. Kot urednica pričujoče revije pa želim s tem portretom tudi bralcem Dveh domovin vsaj v grobih potezah predstaviti svojega večletnega sodelavcav uredništvu in Znanstvenem svetu Inštituta za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU.