7 / 1996
Andrej Vovko

Knjižna ocena - Marjan Drnovšek, Drago Bajt, Slovenska kronika XX. stoletja, I. knjiga 1900-1941, Nova revija, Ljubljana, 1995, 457 str. (Prispevki o izseljenstvu) (Andrej VovkoTak založniški in znanstveni podvig, kot je Slovenska kronika XX. stoletja, (izid njenega II. delaje eden od njenih urednikov proglasil kar za čudež), nedvomno zasluži svojo poglobljeno predstavitev, vendar pa to ni namen tega prispevka. Pri svojem zelo skopem prikazu I. knjige, ki zajema obdobje od 1900 do 1941, se bom omejil zgolj na prispevke o izseljenstvu. V prvi knjigi, ki ima 372 zgodovinskih sestavkov oziroma “zgodb”, kot jim pravijo duhovni očetje Slovenske kronike XX. stoletja, jih je kar 32 (če je pisec ocene natančno štel) namenjenih slovenskemu izseljenstvu. Vse je napisal dr. Marjan Drnovšek, ki je poleg že naravnost titanskega uredniškega garanja pri nastajanju obeh delov Slovenske kronike, (tudi pri njegovem drugem delu od 1941 do 1995), zmogel še ta nikakor ne majhen dodatni napor. V pomoč mu je bilo seveda njegovo že večkrat izpričano obširno poznavanje slovenske izseljenske problematike. Omeniti velja še, da so vsi njegovi objavljeni teksti - podobno kot prispevki drugih sodelavcev Slovenske kronike, opremljeni ustreznimi ilustracijami, pogosto tudi s preglednimi tabelami, kar vse daje njegovim tekstom dodatno vsestransko uporabnost in težo. Podobno kot ostali prispevki imajo tudi izseljenski svoj oporni datum, s katerim so zasidrani v Slovensko kroniko.


Več ...