35 / 2012
Žiga Vodovnik

Onkraj gradbišča, onkraj nacionalnega državljanstva: Infrapolitika državljanstvaIZVLEČEK

Danes, ko nacionalna država ni več edini center suverenosti in prostor sprejemanja ključnih odločitev, poskusi zamišljanja novih oblik državljanstva politično članstvo čedalje bolj ločujejo od države in ga konstituirajo po novih kriterijih. Članek obravnava koncept translokalnega državljanstva, ki se oddaljuje od nacionalne države kot glavne referenčne točke, in ki hkrati zavrača njegovo oblikovanje v okviru novih nadnacionalnih entitet. V drugem delu članek reflektira projekt Onkraj gradbišča, s katerim je KUD Obrat opuščeno gradbišče spremenil v skupnostni vrt. Projekt prikazuje translokalno državljanstvo v praksi, saj je vrt rezultiral v novih oblikah kolektivne akcije in novih oblikah političnega članstva, ki so bolj primerne za medkulturni dialog in vključevanje migrantskih skupnosti kot pa nacionalne države.

KLJUČNE BESEDE: državljanstvo, migracije, demokracija, urbanizem, skupnostni vrtovi


Več ...