49 / 2019
Vasja Badalič

Zavrnjeni Sirci: Kršitve načela nevračanja v Turčiji, Libanonu in JordanijiČlanek analizira prakse, ki so jih Turčija, Jordanija in Libanon uporabili z namenom, da sirskim državljanom preprečijo uveljavljanje pravice do iskanja in uživanja pribežališča pred preganjanjem. Članek je sestavljen iz dveh delov. Prvi del analizira, kako so vse tri države gostiteljice z uporabo nezakonitih praks kršile načelo nevračanja (npr. zapiranje meja in preprečevanje prehoda, samovoljno zapiranje in deportiranje itd.). Drugi del članka analizira, kako je Libanon uporabil prakse, ki so ustvarile pogoje za posredno prisilno vračanje sirskih iskalcev azila in beguncev (npr. zaprtje edine institucije, pristojne za obravnavanje prošenj za azil, odvzem statusa nekaterim sirskim beguncem itd.).
KLJUČNE BESEDE: sirski begunci, Turčija, Jordanija, Libanon, načelo nevračanja, posredno prisilno vračanje


Več ...