7 / 1996
Irena Gantar Godina

Slovene studies Day na SSEES Univerze v Londonu 18. novembra 199518. novembra 1995 so na tradicionalnih študijskih dnevih na School of Slavonic and East European Studies univerze v Londonu (pred slovenskimi so bili med drugimi že bolgarski, estonski in romunski) predstavili delček poznavanja slovenske kulture in znanosti angleški slovenisti in trije Slovenci, tudi s pomočjo in predgovorom slovenskega veleposlanika g. Matjaža Šinkovca v Londonu, od tega dve sodelavki Inštituta za izseljenstvo ZRC SAZU. Srečanja so se udeležili študentje, pedagoški delavci univerze, znanstveniki z drugih inštitucij in tudi nekateri tam živeči Slovenci


Več ...