28 / 2008

Dve domovini


Članki


MOJCA VAH JEVŠNIK, MARINA LUKŠIČ-HACIN: Sodobne implikacije multikulturnih politik za evropske države blaginje

JERNEJ MLEKUŽ: Čapac.si ali o burekalizmu in njegovih ugrizih. Analiza izbranih podob priseljencev in njihovih potomcev v slovenskih medijih in popularni kulturi

MAŠA MIKOLA, JURE GOMBAČ: Internet kot medij ohranjanja narodne in kulturne dediščine med Slovenci po svetu. Stare dileme novih rešitev.

MIRJAM MILHARČIČ-HLADNIK: Internet in preobrazbe ohranjanja kulturne dediščine v slovenskoameriških etničnih skupnostih

SANJA CUKUT KRILIĆ: Izkušnje migrantk v Sloveniji pred in po njeni osamosvojitvi

IRENA ŠUMI, DAMIR JOSIPOVIČ: Avtohtonost in Romi: K ponovnemu premisleku načel manjšinske politike v Sloveniji

VLADKA TUCOVIČ: »'Naša Zofka' sem jim bila«: Zofka Kveder – urednica revije Domači prijatelj

REBEKA MESARIĆ ŽABČIĆ, DRAŽEN NJEGAČ: Opća obilježja vanjske migracije iz Međimurja u srednjoeuropske zemlje

MIRJAM MILHARČIČ-HLADNIK, KRISTINA TOPLAK: EXPERIENCING DIVERSITY AND MUTUALITY, 10th BIENNIAL CONFERENCE of EASA (EUROPEAN ASSOCIATION OF SOCIAL ANTHROPOLOGISTS), LJUBLJANA, 26–29. avgust 2008

JOHN CORSELLIS: Knjižna ocena: Rozina Švent, Slovenski begunci v Austriji 1945–1950, Založba ZRC Ljubljana 2007, 378 str.

URŠKA STRLE: Knjižna ocena: Anton Žakelj, Beg v neznano, zapiski 1945–1949, Ljubljana, Studia Slovenica, 2008, 246 str. (z neoštevilčeno prilogo 23 str.)

JANJA ŽITNIK SERAFIN: Knjižna ocena: Vera Kržišnik - Bukić, Slovenci v Bosni in Hercegovini skozi pričevanja, spomine in literarne podobe: 1831–2007, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana, 2007, 648 str

NIKOLA JANOVIĆ: Knjižna ocena: Jernej Mlekuž, Burek.si?! Koncepti/recepti (predgovor: Jože Vogrinc), Studia Humanitatis (zbirka Varia), Ljubljana, 2008, 202 str.