41 / 2015
Miran Komac, Andreja Barle Lakota

Prebijanje steklenega stropa: primer romske narodne manjšine v SlovenijiIZVLEČEK
Slovenija ima kar obsežen nabor pravnih določb in posebnih politik, namenjenih urejanju romskih tematik. Kljub temu pa spreminjanje položaja pripadnikov romske narodne manjšine na bolje lahko merimo v lekarniških merskih enotah. Podobna ugotovitev velja tudi za področje izobraževanja. Kje je bila storjena napaka? Romski otroci vstopajo v osnovno šolo brez ustreznega predznanja, zato morajo sočasno odpravljati zaostanke pri predznanju in pridobivati nova znanja; za oboje naj bi poskrbela šola. Šoli sta bili naloženi naloga in obveznost, ki ju ni sposobna uresničiti. Temelja hipoteza prispevka je, da različne oblike formalnega in neformalnega izobraževanja romskih otrok, ki se odvijajo (kolikor je le mogoče) v romskem naselju, lahko prispevajo h krepitvi človeškega in socialnega kapitala pripadnikov romske narodne manjšine.
KLJUČNE BESEDE: romska narodna manjšina, izobraževanje, človeški in socialni kapital


Več ...