44 / 2016
Miran Komac

Knjižna ocena - Zaira Vidau, Upravljanje jezikovne različnosti v javni upravi: Primer slovenske, furlanske in nemške skupnosti v deželi Furlaniji Julijski krajini, Univerzitetna založba Annales, Koper, 2015Zaradi svoje etnične pestrosti je dežela Furlanija Julijska krajina za lucidnega raziskovalca odličen laboratorij. V tem smislu je knjiga Zaire Vidau tako analitično korektna (naj se tako izrazim) kot sveža. Korektna in natančna v poglavjih, kjer obravnava zgodovinske, politične in pravne premise italijanske nacije in izvedene inštrumente (političnih inštitucij in javne uprave), sveža pa v analizi preverjanja uresničevanja posebnih manjšinskih pravic v vsakdanjem življenju. Pred seboj imamo delo, v katerem avtorica posamezne segmente narodnih manjšin v deželi Furlaniji Julijski krajini podrobno analizira tako, da najprej posamezno narodno manjšino umesti v prostor in čas. V deželi živijo tri narodne manjšine – slovenska, furlanska in nemška. Avtorica ugotavlja, da se posamezne manjšine med seboj zelo razlikujejo. Poleg tega se razlikujejo tudi identitete znotraj posameznih manjšin, kot na primer različno doživljanje narodne in jezikovne identitete med pripadniki slovenske in furlanske manjšine v različnih pokrajinah; razlike so tudi znotraj nemško govoreče skupnosti v krajih Sauris, Timau in Kanalski dolini. Avtorica predstavi tudi pravne okvire varstva posamezne manjšine ter analizira problematiko v rabi jezika, izobraževanju, medijih, politični participaciji in udeležbi v gospodarskih dejavnostih.


Več ...