44 / 2016
Mitja Sardoč

Dediščina knjige Liberalism, Community, and CulturePrispevek predstavlja tematski sklop revije Dve domovini, ki obeležuje 25-letnico izida knjige Willa Kymlicke Liberalism, Community and Culture, ene od utemeljitvenih del multikulturalizma in sodobne politične teorije nasploh. Prispevek simpozij [tematski sklop] kontekstualizira skozi identifikacijo nekaterih predpostavk, na katerih so temeljila liberalna pojmovanja pravičnosti pri reševanju vprašanj, povezanih s kulturno raznolikostjo. Hkrati povzema argument Willa Kymlicke za kulturne pravice, predstavljen v knjigi Liberalism, Community and Culture. Sledi predstavitev člankov, ki so del simpozija [tematskega sklopa] ter njegovega prispevka k razumevanju vloge liberalnega pojmovanja multikulturalizma pri vseh poznejših teoretiziranjih kulturne raznolikosti in državljanske enakosti.

KLJUČNE BESEDE: liberalizem, multikulturalizem, državljanska enakost, kulturne pravice, Will Kymlicka


Več ...