8 / 1997
Rozina Švent

Knjižna ocena - Mirko Gogala, Usoda izseljencev, Slovenska kulturna akcija, Buenos Aires 1996, 326 str. (Rozina Švent)Knjiga “Usoda izseljencev” je zbirka 11 predavanj, ki jih je imel dr. Gogalav času od leta 1962-1994, in jih po tematiki lahko razdelimo v dve skupini:
a) predavanja, ki obravnavajo probleme slovenske zdomske skupnosti v Argentini - vloga družine, nevarnost integracije in asimilacije (proti temu so se zoperstavljali predvsem z ostrim nasprotovanjem do narodnostno mešanih zakonov- izoblikovalo se je neke vrste geslo “Pošten Slovenec se vedno poroči s Slovenko!”), nevarnosti kapitalizma (zlasti, ker Slovenci na begunstvo oz. iseljenstvo niso bili pripravljeni), odklanjanje stikov (obiskov) z domovino, b) predavanja, ki obravnavajo vprašanja iz življenja Cerkve (splošna teološka)- spremembe v Cerkvi po II. Vatikanskem koncilu (vprašanje dialoga), prodormarksizma v države Južne Amerike (in tudi na področje teologije).