54 / 2021
Mohammad Riduan Parvez

Družbena stigma in Covid-19: Izkušnje bangladeških povratnikov iz ItalijeIzbruh pandemije Covida-19 je povečal socialno diskriminacijo migrantov po vsem svetu. Premalo pa so raziskane oblike družbene stigme, s katero se soočajo migranti povratniki v svojih domačih deželah. Članek na podlagi poglobljenih intervjujev z bangladeškimi migranti, ki so se med pandemijo vračali iz Italije, analizira njihove izkušnje z diskriminacijo in družbenim nadlegovanjem v Bangladešu. Študija, ki izhaja iz Linkovega in Phelanovega (2001) konceptualnega okvira socialne stigme, ugotavlja, da se migranti povratniki soočajo z različnimi oblikami družbenega nadlegovanja in stigmatizacije, vključno z etiketiranjem, s stereotipizacijo, z družbenim ločevanjem, izgubo statusa in diskriminacijo.
KLJUČNE BESEDE: migranti povratniki, družbena stigma, Covid-19, Bangladeš, Italija


Več ...