27 / 2008
Marja Kuzmanić

Kolektivni spomin spreminjajočih se identitet: Študija z razpadom Jugoslavije povezanih spominov in identitetPrispevek skozi analizo spominov na pomembnejše dogodke razpada Jugoslavije obravnava razlike v kolektivnih spominih ter socialnih predstavah različnih generacij Slovencev ter drugih pripadnikov nekdanjih jugoslovanskih narodnosti, ki danes živijo v Sloveniji. Rezultati kvalitativne analize osemnajstih pol-strukturiranih intervjujev prikazujejo nasprotujoče si intepretacije razpada, spomine in predstave o Titovi Jugoslaviji ter spremembe na področju socialne (predvsem etnične) identifikacije.
KLJUČNE BESEDE: socialni/kolektivni spomin, identiteta, naracija, socialne predstave, razpad nekdanje Jugoslavije