45 / 2017
Claudia Schneider

Konceptualni okvir analize politik sprejema: študija primera trenutne usmeritve nemške azilne politikeNemška azilna politika je leta 2015, ko se je v primerjavi s prejšnjimi leti občutno povečalo število prošenj za azil, doživela presenetljiv premik. V nasprotju s pričakovanji nemška vlada ni zaostrila pogojev sprejema, kot je bilo to v navadi v preteklosti, temveč je beguncem izrazila dobrodošlico. Članek ponuja analizo dogodkov, ki so pripeljali do tovrstne vladne usmeritve, in pri tem uporabi konceptualni okvir, ki upošteva strukturo, delovanje in njun preplet. Osredotoča se na procese znotraj strankarskega političnega sistema in analizo morebitnega vpliva nanj s strani struktur v širšem družbenopolitičnem in ekonomskem okolju, ter percepcij, verovanj in ciljev politikov. Izsledki kažejo, da se je med konzervativno stranko CDU in socialnodemokratsko stranko SPD oblikovala nova zaveza. Obe sta zavzeli stališče, da so nekateri migranti zaščite bolj »potrebni« kot drugi. S hierarhizacijo sta domet humanitarizma v Nemčiji omejili na specifične skupine migrantov in beguncev.
KLJUČNE BESEDE: prosilci za azil, radikalna politična desnica, begunci, struktura/delovanje, politična debata


Več ...