44 / 2016
Ana Maria Aragonés, Uberto Salgado

Danska in Norveška: potrebe trga in kvalificirani migrantiČlanek obravnava pomembnost visokokvalificiranih migrantskih delavcev. Od finančne krize 2007–2008 igrajo odločilno vlogo v razvitih državah, ki se soočajo s številnimi težavami. Strukturne demografske spremembe so namreč negativno vplivale na trg dela in povzročile težave tudi v izobraževalnem sektorju. Te težave, ki ovirajo ekonomsko rast v okviru ekonomije znanja, premagujejo s privabljanjem visokokvalificiranih migrantov in nadarjenih tujih študentov. Avtorja analizirata dve skandinavski državi, Dansko in Norveško, njune strategije za reševanje težav in uvajanje novih ukrepov, s katerimi bi zadržali nadarjene tuje študente in zaposlili visokokvalificirane migrantske delavce.

KLJUČNE BESEDE: visokokvalificirani migranti, kvalificirani delavci, ekonomija znanja, demografija, tuji študenti


Več ...