1 / 1990
Mirko Jurak

Ivan Dolenc in John Krizanc: dva kanadska avtorja slovenskega roduV romanu Ivana Dolenca Za dolar človečnosti (1983) je podana biografska pripoved o tipičnem boju (slovenskega) izseljenca za preživetje in uspeh v novi domovini, Kanadi. Življenje slovenskih in jugoslovanskih izseljencev je razpeto med upom in brezupom. Dolenčeva pripoved temelji na naprej usmerjeni pripovedni tehniki, ki ima nekaj zastranitev s kratkimi zgodbami v drugem delu romana. Avtor poudarja, da se mora priseljenec tudi duhovno vključiti v novo okolje, če želi, da se mu izpolnijo želje po svobodi, poštenem življenju in osebni integriteti. John Krizanec, sin slovenskega izseljenca, je rojen v Kanadi. Doslej je napisal že več gledaliških uspešnic, med njimi drami Tamara (1981) in Praga (1983). V slednji prikazuje življenje in delo neke gledališke skupine, ki si v Pragi prizadeva uprizoriti neko delo, ki zagovarja politično svobodo, toda politični kontrolorji ji to - vsaj začasno - preprečijo. Tudi Krizancevi junaki se bojujejo za iste cilje kot protagonisti Dolenčevega romana.