1 / 1990
Barbara Suša

Bronasti tolkač in V kljunu golobice Berta PribcaPrispevek je vzet iz magistrske naloge z naslovom Književnost Slovencev v Avstraliji. Bert Pribac je prvi literarni ustvarjalec, ki je l. 1962 z izdajo svojega prvenca – ta je obenem tudi prva slovenska knjiga tiskana v Avstraliji – presekal do takrat zgolj priložnostno literarno ustvarjanje naših izseljencev v Avstraliji. V matični zgodovini so njegove revialne objave in obe zbirki vzbudile premajhno pozornost, zato avtorica tega članka skuša zapolniti to vrzel.