28 / 2008
Mojca Vah Jevšnik, Marina Lukšič-Hacin

Sodobne implikacije multikulturnih politik za evropske države blaginjePrispevek obravnava vpliv multikulturnih politik na evropsko državo blaginje. Empirični podatki kažejo, da pozitivne korelacije med implementacijo multikulturnih politik in povečanimi izdatki za socialne transferje ni zaznati, vendar se kljub temu v širši javnosti priseljevanje in implementacija multikulturnih politik pogosto označujeta kot grožnja obstoječi državi blaginje. Avtorici ne zavrneta a priori pomislekov, ki jih imajo državljani evropskih držav blaginje proti priseljevanju, temveč na njih gradita debato o spremembah koncepta socialne solidarnosti v dobi globalizacije.
KLJUČNE BESEDE: evropska država blaginje, multikulturne politike, priseljevanje, socialna solidarnost