9 / 1998
Janja Žitnik Serafin

Spremna besedaLetošnjo številko Dveh domovin posvečamo stoti obletnici rojstva uglednega slovenskoameriškega pisatelja Louisa Adamiča (1898-1951). Obletnicaje bila v Sloveniji deležna velike pozornosti v znanstvenih, kulturnih in prosvetnih krogih kot tudi v medijih. Največ kulturnih in šolskih prireditev je bilo v marcu, in sicer v Adamičevi rojstni občini Grosuplje in v Ljubljani, o čemer v tej številki revije posebej poročamo. Osrednja znanstvena prireditev ob tej priložnosti pa je bila mednarodna konferenca Ob stoti obletnici rojstva Louisa Adamiča -Intelektualci v diaspori, ki jo je pod vodstvom dr. Irene Gantar Godina organiziral Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU v dneh od 1.-5. septembra 1998 v Portorožu (gl. poročilo o simpoziju v rubriki Poročila in razmišljanja).