7 / 1996
Aleksej Kalc

Ladijske potniške evidence kot vir za zgodovino izseljenstva, s posebnim ona ozirom izseljenske sezname Tržaškega pristanišča.Po okvirnem uvodu, posvečenem značilnostim in možnostim uporabe poimenskih potniških seznamov (passenger records) kot vira za preučevanje prekooceanskih izseljenskih procesov, avtor predstavlja ladijske izseljenske evidence, ki so jih proizvedle pristaniške oblasti avstrijskega nacionalnega izseljenskega pristanišča Trst v letih 1912-1914. Podana sta historiat in kritična obravnava vira ter vsebovanih podatkov, zlasti v perspektivi strukturnih in drugih raziskav slovenskih izseljenskih procesov, ki jih omejuje pomanjkanje oziroma neustreznost uradnih statistik.