37 / 2013
Nagisa Moritoki Škof, Kristina Hmeljak Sangawa

Japonska jezikovna pomoč za otroke migrante na Japonskem: Potrebe, politike, dejavnosti, problemiIZVLEČEK
Japonska jezikovna pomoč za otroke migrante na Japonskem: Potrebe,politike, dejavnosti, problemi
Članek predstavlja migracijske tokove na Japonskem v zadnjih desetletjih, s poudarkom na spremembahv zakonski ureditvi in v statusu tujih prebivalcev, ki iz ureditve izhaja. Predstavlja probleme, s katerimise srečujejo otroci priseljenci, ki jim japonščina ni materni jezik, njihove težave pri učenju japonščinein svojega lastnega jezika, težave v vsakodnevnem življenju in identitetna nihanja, ki iz tega izhajajo. Nadalje članek nudi pregled različnih pristopov k reševanju teh problemov, ki izhajajo iz lokalnih organizacijin se širijo v družbo, s ciljem doseči medkulturno sobivanje, v katerem priseljenci niso začasnigosti, ampak člani družbe.
KLJUČNE BESEDE: japonske politike do migrantov, večkulturno sobivanje, povezovanje, jezikovni pouk,identiteta