54 / 2021
Stefania Spada

Stara retorika in nova sredstva: Karantenske ladje kot sredstvo eksternalizacijeČlanek ilustrira in analizira verbalni in institucionalni pristop Italije do migrantov, še zlasti prosilcev za azil, med pandemijo covida-19. Z opisi različnih »vsebinskih faz« in posledičnih institucionalnih dejavnosti prikazuje, kako je zdravstvena kriza zaostrila in celo okrepila že obstoječe pristope in prakse. Aktivnosti prejšnjega leta lahko razumemo kot nadaljnji korak v procesu eksternalizacije meja. Država je z instrumentalizacijo verbalnih in nezakonitih praks izvedla nekakšno deteritorializacijo, ki temelji na uporabi karantenskih ladij.
KLJUČNE BESEDE: prosilci za azil, covid-19, karantenske ladje, retorika, eksternalizacija


Več ...