29 / 2009
Emanuel Valentin

Kruh in svetniki: obredne prakse vzajemnosti med sicilijanskimi migranti v NemčijiNa podlagi primera sicilijanskih migrantov v Nemčiji prikažem odnos med oživljanjem obreda v migraciji, to je med premikanjem in reprodukcijo predmetov. Natančneje, gre za ponovno oživitev festivala sv. Jožefa, festivala lokalnega tipa, ki ga migranti iz specifičnega sicilijanskega kraja praznujejo v Nemčiji od 70. let dalje. Ta tako na materialnem kot simbolnem nivoju kaže tesne povezave z njihovim sicilijanskim domačim krajem in torej utrjuje identiteto in reproducira spomin. Pokazal bom, kako osebne variacije postanejo tradicija znotraj obsega individualnega razpona in v okviru rodu, in kako kult svetnika postane translociran skozi njegovo revitalizacijo v migraciji.
KLJUČNE BESEDE: migracija, sprememba obredov, družbena sprememba, sicilijanski migranti, vzajemnost