2-3 / 1992
Janez Stanonik

Predzgodovina slovenskega časnikarstva v ZDAPrispevek obravnava časnikarsko dejavnost slovenskih misijonarjev in laičnih izseljencev v Ameriki od leta 1707 do 1913. Svoja poročila so večinoma objavljali v nemških, avstrijskih, ameriških in slovenskih glasilih. Prvo periodično glasilo slovenskega izseljenca v ZDA, čeprav v nemškem jeziku, pa je zasebno glasilo Andreja Bernarda Smolnikarja z naslovom Friedensbotschaft an alle Völker, ki je začelo izhajati v Philadelphiji kar petdeset let pred izidom prve številke Amerikanskega Slovenca.


Več ...