4 / 1993
Janja Žitnik Serafin

Diskusija - Nekaj izhodišč za prihodnje raziskave slovenske izseljenske književnostiV tem kratkem razmišljanju želim predstaviti svoj pogled na prihodnje usmeritve našega raziskovalnega dela in v zvezi s tem predlagati nekaj osnovnih izhodišč pri načrtovanju literarnozgodovinskih raziskav slovenske izseljenske književnosti v naslednjem obdobju.

Mednarodne znanstvene ustanove na področju humanistike dajejo v zadnjih letih vse večji poudarek interdisciplinarnemu in primerjalnemu vidiku pri svojih raziskovalnih programih. Očitno je, da tudi slovenske izseljenske književnosti ni mogoče celovito obravnavati brez upoštevanja teh dveh vidikov.

 

Vendar je treba najprej opraviti nekatere osnovne raziskave, ki nam bodo omogočile naslednje korake v tej smeri. V zvezi z vprašanjem, katere problemske sklope v okviru slovenske izseljenske književnosti je mogoče ali bi bilo mogoče v prihodnje celoviteje preučiti, se mi kažejo naslednje faze raziskovalnega dela:

  1. preučevanje literarnih del in zbiranje podatkov o njihovih avtorjih;
  2. preučevanje literarnih procesov pri slovenskih izseljenskih avtorjih;
  3. ugotavljanje povezav med literarnimi procesi in širšim kultur­nim, političnim in socialnim ozadjem;
  4. medsebojna primerjava med slovenskimi izseljenskimi književnostmi v posameznih deželah;
  5. določitev specifičnih kriterijev za ocenjevanje širšega pomena slovenske izseljenske književnosti v okviru matične kulture ter kulture dežel priseljevanja;
  6. ocena in umestitev slovenske izseljenske književnosti v matično književnost;
  7. umestitev slovenske izseljenske književnosti v multikulturno shemo dežel priseljevanja.

Več ...