39 / 2014
Martin Pogačar

Digitalna dediščina: Sozgodovinskost in multikulturna dediščina nekdanje JugoslavijeIZVLEČEK

Avtor razpravlja o digitalnih praksah ohranjanja in reprezentacije multikulturne dediščine, v prvem delu o razkoraku med dominantnimi, uradnimi in pogosto (nacionalno) izključujočimi praksami na eni ter di- gitalnimi praksami »dediščinjenja« na drugi. Pri tem se osredotoči na digitalne prakse, ki so razumljene kot vznikajoče strategije in orodja za ohranjanje, razvoj in vpisovanje vernakularne kulturne dediščine v širše izkustvene prostore. Avtor se osredotoči na prisotnosti in odsotnosti dediščine druge svetovne vojne, socialistične Jugoslavije in postjugoslovanske migrantske dediščine v Sloveniji oz. slovenskih di- gitalnih prostorih. V ta namen avtor razpravlja o več vernakularnih intervencijah kot primerih prisedan- janja jugoslovanske preteklosti. Glede na specifiko tehno-kulturnih okolij, kjer ta tematika »biva«, avtor predstavi koncept »sozgodovinskosti«, s katerim označuje fenomen intervencije afektivnih medijskih praks v sočasnost »bivanja« individualiziranih, posredovanih in mediatiziranih prisedanjanj preteklosti.

KLJUČNE BESEDE: digitalna dediščina, sozgodovinskost, digitalno pripovedništvo, migracije