45 / 2017
Ksenija Vidmar Horvat

Balkanska pot in varuhi Evrope: begunska kriza na mejah SlovenijeČlanek obravnava javne odzive na begunsko krizo jeseni 2015. Temeljno izhodišče analize so vznikajoči »post-schengenski« imaginariji meje, ki se oblikujejo v odzivih na ukrepe držav članic EU v periferni soseščini in glede na pričakovanja centra o varovanju zunanjih meja. Slovenija v tej konstelaciji, ki se opira na spomine na 20. stoletje, predvsem na pripisano dediščino travmatičnega pripadanja socialističnemu bloku, zavzema mesto varuha meje. Iz te analize izpeljani teoretski argument poudari pomen zgodovinske obravnave javnih predstav o politični skupnosti, mejah in solidarnosti ter lokaliziranih študij popularnih predstav o pripadnosti, ki izhajajo iz regijskih zgodovin.
KLJUČNE BESEDE: begunci, balkanska pot, meje, tujci, Slovenija, prekarnost


Več ...