6 / 1995
Breda Čebulj Sajko

Vzroki za izselitev - spomini izseljencev na čas njihovega odhoda v tujinoAvtorica v članku utemeljuje pomembnost avtobiografske metode pri proučevanju vzrokov za izseljevanje Slovencev, v njenem primeru v Avstralijo. Z upoštevanjem spominov posameznikov na čas njihovih odhodov na tuje pridejo do veljave predvsem individualni razlogi za izselitev, ki jih ravno zaradi heterogenosti ni dobro posploševati. Na ta način se nam proces izseljevanja kaže v luči posameznika in ne množic kot je bilo to v navadi v dosedanjih tovrstnih raziskavah.