54 / 2021
Davide Filippi, Luca Giliberti

Italijanske politike sprejemanja in pandemija: Od izključenosti do zapuščenostiČlanek obravnava vpliv pandemije Covida-19 na upravljanje sprejemnih centrov za begunce in prosilce za azil v Italiji. Na podlagi analize sprememb v politiki sprejemanja v zadnjih letih prikazuje, kako so te v omenjenih centrih med pandemijo vplivale na življenjske razmere beguncev in prosilcev za azil. Rezultati analize poudarjajo predvsem prenatrpane nastanitvene zmogljivosti, odsotnost institucionalnih smernic za obvladovanje položaja, pa tudi prekinitev selitvenih načrtov številnih migrantov. Članek temelji na digitalnih etnografskih tehnikah in telefonskih intervjujih s ključnimi govorci družbenih kontekstov, ki se spremljajo na spletu.
KLJUČNE BESEDE: prosilci za azil, begunci, sistem sprejemanja, pandemija Covida-19, Italija


Več ...