2-3 / 1992
Aleš Brecelj

Slovenski etnični tisk v Argentini do druge svetovne vojneSlovenci so se začeli naseljevati v Argentini že v drugi polovici 19. stoletja, zlasti pa v 20. in 30. letih 20. stoletja. V začetku 30. let jih je bilo preko 20.000. Avtor predstavlja Slovensko časopisje v Argentini, ki je bilo levičarske liberalne in katoliške usmeritve. Najstarejši slovenski časopis v Argentini Gospodarstvo je začel izhajati leta 1926, konec dvajsetih let Slovenski tednik, v začetku tridesetih let pa Slovenski dom in Novi list. Leta 1937 sta se Slovenski tednik in Novi list združila v Slovenski list. Leta 1933 je začelo izhajati Duhovno življenje.