33 / 2011

Dve domovini


Članki


DUŠKA KNEŽEVIĆ HOČEVAR: Obrazi migracij v govoru o rodnosti

CIRILA TOPLAK, MITJA VELIKONJA, JERNEJ PIKALO, PETER STANKOVIĆ, KSENIJA ŠABEC, MIRT KOMEL: Evropa domovin ali domovina Evropa: Dileme (evropske) identitete

MATJAŽ KLEMENČIČ: Reakcije jugoslovansk ih izseljencev in njihovih potomcev v ZDA na razpad nekdanje Jugoslavije (1989–1993)

SIMONA ZAVRATNIK: Sodobne migracije v mnenjih slovenske javnosti

SILVIJA KREJAKOVIĆ, URŠKA STRLE: Rekviem za harmoniko: Slovenci v kontekstu množičnega streljanja v Kraljevu

ŠPELA KALČIĆ: Tančica v primežu orientalizma: Državna poseganja v islamske oblačilne prakse

BREDA MULEC: Kroženje možganov: Nov cilj v povezovanju z diasporami

ZALA VOLČIČ, KARMEN ERJAVEC: Skrite manjšine na Kosovu – »V naši lastni skupnosti se počutimo kot duhovi«

ŽELJKO HOLJEVAC: Identiteta gradiščanskih Hrvatov: korenine in perspektive

MARINA PERIĆ KASELJ: Etnična identiteta Hrvatov v Švici: sistematizacija in analiza aktivnosti in delovanja hrvaških etničnih društev

REBEKA MESARIĆ ŽABČIĆ: Hrvaška radiotelevizija kot vez med izseljeniško in domovinsko Hrvaško: primeri Italije, Avstrije in Madžarske

JADRANKA GALIOT KOVAČIĆ: Doseljeno hrvaško prebivalstvo vinkovškega področja – Kako trd je kruh priseljencev?

KRISTINA GOGIĆ: Politika in kulturna dediščina v Evropi – hrvaška manjšina v Republiki Madžarski