39 / 2014
Petra Kavčič

Zlata Praga Zofke KvederIZVLEČEK
Članek se osredotoča na premalo raziskano praško obdobje pisateljice Zofke Kveder in njeno literarno upodabljanje velemestne Prage. Topološka analiza je motivirana s študijami, ki se lotevajo raziskovanja literarne kategorije prostora in literarnega upodabljanja mesta. Horizontalno topološko usmerjeno raziskovanje je umeščeno v širši kontekst in se z raziskovanim predmetom ukvarja tudi v razmerju do t. i. praškega teksta, pri čemer poudarek ostane na literarnozgodovinskem obdobju moderne. Za analizo podobe tujega mesta s perspektive tja priseljene slovenske pisateljice so bila pomembna tako avtoričina fikcijska kot nefikcijska prozna besedila. Iz pisateljičinih kratke proze, romanov in časopisnih sestavkov o češki prestolnici se izriše podoba »zlate Prage«, zgodovinskega mesta z značilno panoramo.
KLJUČNE BESEDE: praško obdobje Zofke Kveder, podoba Prage, literarni prostor, mesto v literaturi